преглед

на търг

2730-3555

Търг 2730-3555 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 1918

Дата на публикуване: 30.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, бк

Дървесина (м³): Едра: 219, Средна: 171, Дребна: 46

Дърва (м³): За огрев: 192, ОЗМ: 10

Общо: 638м³

Начална цена: 31315.00 лв.

Стъпка: 626 лв.

Гаранция: 1566 лв.

Първа дата: 21.12.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.11.2018

Документация за провеждане на търг

30.11.2018

Проекто-договор

30.11.2018

Протокол от проведен търг

22.12.2018

Договор

17.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.12.2018