преглед

на търг

2730-3554

Търг 2730-3554 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 1917

Дата на публикуване: 30.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, здгл, бк, гбр, дб

Дървесина (м³): Едра: 193, Средна: 275, Дребна: 20

Дърва (м³): За огрев: 251, ОЗМ: 20

Общо: 759м³

Начална цена: 33457.00 лв.

Стъпка: 669 лв.

Гаранция: 1673 лв.

Първа дата: 21.12.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.11.2018

Документация за провеждане на търг

30.11.2018

Проекто-договор

30.11.2018

Протокол от проведен търг

22.12.2018

Договор

17.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.12.2018