преглед

на търг

2630-3546

Търг 2630-3546 - ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР

Обект No. 1903

Дата на публикуване: 30.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, бл, дб

Дървесина (м³): Едра: 27, Средна: 157, Дребна: 70

Дърва (м³): За огрев: 949, ОЗМ: 142

Общо: 1345м³

Начална цена: 101701.00 лв.

Стъпка: 2034 лв.

Гаранция: 5085 лв.

Първа дата: 18.12.2018, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.11.2018

Документация за провеждане на търг

30.11.2018

Проекто-договор

30.11.2018

Протокол от проведен търг

19.12.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2018