преглед

на търг

2630-3545

Търг 2630-3545 - ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР

Обект No. 1901

Дата на публикуване: 30.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, дб, срлп

Дървесина (м³): Едра: 4, Средна: 36, Дребна: 26

Дърва (м³): За огрев: 1032, ОЗМ: 10

Общо: 1108м³

Начална цена: 90230.00 лв.

Стъпка: 1805 лв.

Гаранция: 4512 лв.

Първа дата: 18.12.2018, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.11.2018

Документация за провеждане на търг

30.11.2018

Проекто-договор

30.11.2018

Протокол от проведен търг

19.12.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2018