преглед

на търг

2117-3553

Търг 2117-3553 - ДЛС АРАМЛИЕЦ

Обект No. 19104

Дата на публикуване: 30.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб, бл, цр, гбр

Дървесина (м³): Едра: 17, Средна: 162, Дребна: 20

Дърва (м³): За огрев: 635, ОЗМ: 16

Общо: 850м³

Начална цена: 36853.00 лв.

Стъпка: 368 лв.

Гаранция: 1842 лв.

Първа дата: 18.12.2018, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.11.2018

Документация за провеждане на търг

30.11.2018

Проекто-договор

30.11.2018

Протокол от проведен търг

19.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.12.2018