преглед

на търг

2117-3542

Търг 2117-3542 - ДЛС АРАМЛИЕЦ

Обект No. 19103

Дата на публикуване: 30.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, здб, бл, цр

Дървесина (м³): Едра: 4, Средна: 195, Дребна: 97

Дърва (м³): За огрев: 171, ОЗМ: 0

Общо: 467м³

Начална цена: 15526.00 лв.

Стъпка: 155 лв.

Гаранция: 776 лв.

Първа дата: 18.12.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.11.2018

Документация за провеждане на търг

30.11.2018

Проекто-договор

30.11.2018

Протокол от проведен търг

19.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.12.2018