преглед

на търг

2000-3547

Търг 2000-3547 - ДЛС ИСКЪР

Обект No. 19103

Дата на публикуване: 29.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 392, Средна: 324, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 540, ОЗМ: 26

Общо: 1291м³

Начална цена: 84783.00 лв.

Стъпка: 1695 лв.

Гаранция: 4239 лв.

Първа дата: 20.12.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.11.2018

Документация за провеждане на търг

29.11.2018

Проекто-договор

29.11.2018

Протокол от проведен търг

22.12.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

27.12.2018