преглед

на търг

2000-3548

Търг 2000-3548 - ДЛС ИСКЪР

Обект No. 19104

Дата на публикуване: 29.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 378, Средна: 363, Дребна: 41

Дърва (м³): За огрев: 278, ОЗМ: 15

Общо: 1075м³

Начална цена: 73077.00 лв.

Стъпка: 1461 лв.

Гаранция: 3653 лв.

Първа дата: 20.12.2018, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.11.2018

Документация за провеждане на търг

29.11.2018

Проекто-договор

29.11.2018

Протокол от проведен търг

22.12.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

27.12.2018