преглед

на търг

2800-3530

Търг 2800-3530 - ДГС САНДАНСКИ

Обект No. 1914

Дата на публикуване: 27.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, здгл, бк, гбр, брз, дб

Дървесина (м³): Едра: 177, Средна: 392, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 520, ОЗМ: 4

Общо: 1105м³

Начална цена: 45301.00 лв.

Стъпка: 906 лв.

Гаранция: 2265 лв.

Първа дата: 18.12.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.11.2018

Документация за провеждане на търг

27.11.2018

Проекто-договор

27.11.2018

Протокол от проведен търг

19.12.2018

Договор

23.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.11.2018

Допълнителен документ

03.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.12.2018