преглед

на търг

2070-3529

Търг 2070-3529 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 1907

Дата на публикуване: 27.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бл, цр

Дървесина (м³): Едра: 4, Средна: 322, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 939, ОЗМ: 2

Общо: 1267м³

Начална цена: 45742.00 лв.

Стъпка: 457 лв.

Гаранция: 2287 лв.

Първа дата: 18.12.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.11.2018

Документация за провеждане на търг

27.11.2018

Проекто-договор

27.11.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

06.12.2018