преглед

на търг

2070-3528

Търг 2070-3528 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 1906

Дата на публикуване: 27.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, цр, брз, ак

Дървесина (м³): Едра: 26, Средна: 207, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 616, ОЗМ: 23

Общо: 879м³

Начална цена: 31552.00 лв.

Стъпка: 315 лв.

Гаранция: 1577 лв.

Първа дата: 18.12.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.11.2018

Документация за провеждане на търг

27.11.2018

Проекто-договор

27.11.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

06.12.2018