преглед

на търг

2070-3527

Търг 2070-3527 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 1903

Дата на публикуване: 27.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бк, гбр, трп, ак

Дървесина (м³): Едра: 90, Средна: 123, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 210, ОЗМ: 41

Общо: 487м³

Начална цена: 18331.00 лв.

Стъпка: 183 лв.

Гаранция: 916 лв.

Първа дата: 18.12.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.11.2018

Документация за провеждане на търг

27.11.2018

Проекто-договор

27.11.2018

Протокол от проведен търг

19.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.12.2018