преглед

на търг

2777-2009

Търг 2777-2009 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 1410-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, бм

Дървесина (м³): Едра: 24, Средна: 17, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 41м³

Начална цена: 3427.90 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 171 лв.

Първа дата: 14.05.2016, 11:00

Втора дата: 20.05.2016, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване