преглед

на търг

2700-3498

Търг 2700-3498 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1913

Дата на публикуване: 23.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, здб

Дървесина (м³): Едра: 79, Средна: 522, Дребна: 101

Дърва (м³): За огрев: 122, ОЗМ: 15

Общо: 839м³

Начална цена: 51195.00 лв.

Стъпка: 1024 лв.

Гаранция: 2560 лв.

Първа дата: 13.12.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2018

Документация за провеждане на търг

23.11.2018

Проекто-договор

23.11.2018

Протокол от проведен търг

17.12.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2018