преглед

на търг

2700-3497

Търг 2700-3497 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1912

Дата на публикуване: 23.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, здгл, здб, бл, гбр, лп

Дървесина (м³): Едра: 910, Средна: 1242, Дребна: 82

Дърва (м³): За огрев: 408, ОЗМ: 132

Общо: 2774м³

Начална цена: 202350.00 лв.

Стъпка: 4047 лв.

Гаранция: 10118 лв.

Първа дата: 13.12.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2018

Документация за провеждане на търг

23.11.2018

Проекто-договор

23.11.2018

Протокол от проведен търг

17.12.2018

Договор

28.01.2019

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2018