Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2700-3497

Търг 2700-3497 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1912

Дата на публикуване: 23.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, здгл, здб, бл, гбр, лп

Дървесина (м³): Едра: 910, Средна: 1242, Дребна: 82

Дърва (м³): За огрев: 408, ОЗМ: 132

Общо: 2774м³

Начална цена: 202350.00 лв.

Стъпка: 4047 лв.

Гаранция: 10118 лв.

Първа дата: 13.12.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2018

Документация за провеждане на търг

23.11.2018

Проекто-договор

23.11.2018

Протокол от проведен търг

17.12.2018

Договор

28.01.2019

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2018