преглед

на търг

2700-3496

Търг 2700-3496 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1911

Дата на публикуване: 23.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, здгл, бл, гбр

Дървесина (м³): Едра: 243, Средна: 259, Дребна: 17

Дърва (м³): За огрев: 122, ОЗМ: 11

Общо: 652м³

Начална цена: 49060.00 лв.

Стъпка: 981 лв.

Гаранция: 2453 лв.

Първа дата: 12.12.2018, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2018

Документация за провеждане на търг

23.11.2018

Проекто-договор

23.11.2018

Протокол от проведен търг

13.12.2018

Договор

28.01.2019

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.01.2019