преглед

на търг

2700-3495

Търг 2700-3495 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1910

Дата на публикуване: 23.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 176, Средна: 132, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 95, ОЗМ: 43

Общо: 449м³

Начална цена: 32360.00 лв.

Стъпка: 647 лв.

Гаранция: 1618 лв.

Първа дата: 12.12.2018, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2018

Документация за провеждане на търг

23.11.2018

Проекто-договор

23.11.2018

Протокол от проведен търг

13.12.2018

Договор

28.01.2019

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.01.2019