преглед

на търг

2700-3494

Търг 2700-3494 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1909

Дата на публикуване: 23.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 243, Средна: 361, Дребна: 46

Дърва (м³): За огрев: 142, ОЗМ: 13

Общо: 805м³

Начална цена: 56215.00 лв.

Стъпка: 1124 лв.

Гаранция: 2811 лв.

Първа дата: 12.12.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2018

Документация за провеждане на търг

23.11.2018

Проекто-договор

23.11.2018

Протокол от проведен търг

13.12.2018

Договор

28.01.2019

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.01.2019