преглед

на търг

2700-3492

Търг 2700-3492 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1907

Дата на публикуване: 23.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, ела, здгл, бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 215, Средна: 1045, Дребна: 91

Дърва (м³): За огрев: 212, ОЗМ: 26

Общо: 1589м³

Начална цена: 103930.00 лв.

Стъпка: 2079 лв.

Гаранция: 5197 лв.

Първа дата: 12.12.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2018

Документация за провеждане на търг

23.11.2018

Проекто-договор

23.11.2018

Протокол от проведен търг

13.12.2018

Договор

28.01.2019

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.01.2019