преглед

на търг

2700-3491

Търг 2700-3491 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1906

Дата на публикуване: 23.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, здгл, бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 114, Средна: 648, Дребна: 90

Дърва (м³): За огрев: 139, ОЗМ: 33

Общо: 1024м³

Начална цена: 66360.00 лв.

Стъпка: 1327 лв.

Гаранция: 3318 лв.

Първа дата: 12.12.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2018

Документация за провеждане на търг

23.11.2018

Проекто-договор

23.11.2018

Протокол от проведен търг

13.12.2018

Допълнителни документи: