преглед

на търг

2700-3490

Търг 2700-3490 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1904

Дата на публикуване: 23.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, здгл, бк, здб, бл

Дървесина (м³): Едра: 120, Средна: 668, Дребна: 77

Дърва (м³): За огрев: 187, ОЗМ: 30

Общо: 1082м³

Начална цена: 70200.00 лв.

Стъпка: 1404 лв.

Гаранция: 3510 лв.

Първа дата: 12.12.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2018

Документация за провеждане на търг

23.11.2018

Проекто-договор

23.11.2018

Протокол от проведен търг

13.12.2018

Допълнителни документи: