преглед

на търг

2700-3488

Търг 2700-3488 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1903

Дата на публикуване: 23.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, здб, бл

Дървесина (м³): Едра: 128, Средна: 706, Дребна: 128

Дърва (м³): За огрев: 207, ОЗМ: 21

Общо: 1190м³

Начална цена: 39725.00 лв.

Стъпка: 795 лв.

Гаранция: 1986 лв.

Първа дата: 13.12.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2018

Документация за провеждане на търг

23.11.2018

Проекто-договор

23.11.2018

Протокол от проведен търг

17.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2018