преглед

на търг

2700-3487

Търг 2700-3487 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1902

Дата на публикуване: 23.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, здб

Дървесина (м³): Едра: 81, Средна: 404, Дребна: 38

Дърва (м³): За огрев: 56, ОЗМ: 5

Общо: 584м³

Начална цена: 18740.00 лв.

Стъпка: 375 лв.

Гаранция: 937 лв.

Първа дата: 13.12.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2018

Документация за провеждане на търг

23.11.2018

Проекто-договор

23.11.2018

Протокол от проведен търг

17.12.2018

Договор

28.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2018