преглед

на търг

2700-3486

Търг 2700-3486 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1901

Дата на публикуване: 23.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, здб, ак

Дървесина (м³): Едра: 295, Средна: 1126, Дребна: 118

Дърва (м³): За огрев: 171, ОЗМ: 13

Общо: 1723м³

Начална цена: 57600.00 лв.

Стъпка: 1152 лв.

Гаранция: 2880 лв.

Първа дата: 13.12.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2018

Документация за провеждане на търг

23.11.2018

Проекто-договор

23.11.2018

Протокол от проведен търг

17.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2018