преглед

на търг

2347-3480

Търг 2347-3480 - ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА

Обект No. 1808

Дата на публикуване: 23.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 242, Средна: 26, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 268м³

Начална цена: 25137.20 лв.

Стъпка: 252 лв.

Гаранция: 1257 лв.

Първа дата: 11.12.2018, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2018

Документация за провеждане на търг

23.11.2018

Проекто-договор

23.11.2018

Протокол от проведен търг

13.12.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.12.2018