преглед

на търг

2100-3477

Търг 2100-3477 - ДГС ЕЛИН ПЕЛИН

Обект No. 1910

Дата на публикуване: 23.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, гбр

Дървесина (м³): Едра: 195, Средна: 131, Дребна: 73

Дърва (м³): За огрев: 538, ОЗМ: 1

Общо: 938м³

Начална цена: 41373.00 лв.

Стъпка: 414 лв.

Гаранция: 2069 лв.

Първа дата: 11.12.2018, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2018

Документация за провеждане на търг

23.11.2018

Проекто-договор

23.11.2018

Протокол от проведен търг

13.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.11.2018