преглед

на търг

2100-3475

Търг 2100-3475 - ДГС ЕЛИН ПЕЛИН

Обект No. 1905

Дата на публикуване: 23.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, цр, гбр

Дървесина (м³): Едра: 91, Средна: 17, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 273, ОЗМ: 1

Общо: 393м³

Начална цена: 18484.00 лв.

Стъпка: 185 лв.

Гаранция: 924 лв.

Първа дата: 11.12.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2018

Документация за провеждане на търг

23.11.2018

Проекто-договор

23.11.2018

Протокол от проведен търг

13.12.2018

Договор

15.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.01.2019