преглед

на търг

2100-3474

Търг 2100-3474 - ДГС ЕЛИН ПЕЛИН

Обект No. 1904

Дата на публикуване: 23.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, цр, гбр

Дървесина (м³): Едра: 49, Средна: 158, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 337, ОЗМ: 0

Общо: 551м³

Начална цена: 25209.00 лв.

Стъпка: 252 лв.

Гаранция: 1260 лв.

Първа дата: 11.12.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2018

Документация за провеждане на търг

23.11.2018

Проекто-договор

23.11.2018

Протокол от проведен търг

13.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.11.2018