преглед

на търг

2100-3473

Търг 2100-3473 - ДГС ЕЛИН ПЕЛИН

Обект No. 1903

Дата на публикуване: 23.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, бл, цр

Дървесина (м³): Едра: 22, Средна: 94, Дребна: 25

Дърва (м³): За огрев: 515, ОЗМ: 2

Общо: 658м³

Начална цена: 17189.00 лв.

Стъпка: 172 лв.

Гаранция: 859 лв.

Първа дата: 11.12.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2018

Документация за провеждане на търг

23.11.2018

Проекто-договор

23.11.2018

Протокол от проведен търг

13.12.2018

Договор

15.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.01.2019