преглед

на търг

2890-3472

Търг 2890-3472 - ДГС ПЪРВОМАЙ

Обект No. 1903

Дата на публикуване: 22.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, бл

Дървесина (м³): Едра: 13, Средна: 0, Дребна: 20

Дърва (м³): За огрев: 863, ОЗМ: 370

Общо: 1266м³

Начална цена: 100718.00 лв.

Стъпка: 2014 лв.

Гаранция: 5036 лв.

Първа дата: 11.12.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2018

Документация за провеждане на търг

22.11.2018

Проекто-договор

22.11.2018

Протокол от проведен търг

13.12.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.12.2018