Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2890-3472

Търг 2890-3472 - ДГС ПЪРВОМАЙ

Обект No. 1903

Дата на публикуване: 22.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, бл

Дървесина (м³): Едра: 13, Средна: 0, Дребна: 20

Дърва (м³): За огрев: 863, ОЗМ: 370

Общо: 1266м³

Начална цена: 100718.00 лв.

Стъпка: 2014 лв.

Гаранция: 5036 лв.

Първа дата: 11.12.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2018

Документация за провеждане на търг

22.11.2018

Проекто-договор

22.11.2018

Протокол от проведен търг

13.12.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.12.2018