преглед

на търг

2850-3470

Търг 2850-3470 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 1911

Дата на публикуване: 22.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, ак, дб

Дървесина (м³): Едра: 129, Средна: 35, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 670, ОЗМ: 1

Общо: 836м³

Начална цена: 71631.00 лв.

Стъпка: 1400 лв.

Гаранция: 3582 лв.

Първа дата: 11.12.2018, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2018

Документация за провеждане на търг

22.11.2018

Проекто-договор

22.11.2018

Протокол от проведен търг

13.12.2018

Договор

03.01.2019

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.12.2018