преглед

на търг

2850-3469

Търг 2850-3469 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 1910

Дата на публикуване: 22.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, ак, дб

Дървесина (м³): Едра: 4, Средна: 4, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 738, ОЗМ: 0

Общо: 746м³

Начална цена: 66158.00 лв.

Стъпка: 1300 лв.

Гаранция: 3308 лв.

Първа дата: 11.12.2018, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2018

Документация за провеждане на търг

22.11.2018

Проекто-договор

22.11.2018

Протокол от проведен търг

13.12.2018

Договор

03.01.2019

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.12.2018