Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2780-3459

Търг 2780-3459 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 1906

Дата на публикуване: 20.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, ела, бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 272, Средна: 67, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 161, ОЗМ: 42

Общо: 557м³

Начална цена: 47688.00 лв.

Стъпка: 954 лв.

Гаранция: 2384 лв.

Първа дата: 06.12.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2018

Документация за провеждане на търг

20.11.2018

Проекто-договор

20.11.2018

Протокол от проведен търг

07.12.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

07.12.2018