преглед

на търг

2780-3459

Търг 2780-3459 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 1906

Дата на публикуване: 20.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, ела, бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 272, Средна: 67, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 161, ОЗМ: 42

Общо: 557м³

Начална цена: 47688.00 лв.

Стъпка: 954 лв.

Гаранция: 2384 лв.

Първа дата: 06.12.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2018

Документация за провеждане на търг

20.11.2018

Проекто-договор

20.11.2018

Протокол от проведен търг

07.12.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

07.12.2018