преглед

на търг

2780-3458

Търг 2780-3458 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 1902

Дата на публикуване: 20.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, здб

Дървесина (м³): Едра: 280, Средна: 246, Дребна: 24

Дърва (м³): За огрев: 116, ОЗМ: 141

Общо: 807м³

Начална цена: 58426.00 лв.

Стъпка: 1169 лв.

Гаранция: 2921 лв.

Първа дата: 06.12.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2018

Документация за провеждане на търг

20.11.2018

Проекто-договор

20.11.2018

Протокол от проведен търг

07.12.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

07.12.2018