преглед

на търг

2780-3457

Търг 2780-3457 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 1900

Дата на публикуване: 20.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 571, Средна: 219, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 60, ОЗМ: 86

Общо: 943м³

Начална цена: 82299.00 лв.

Стъпка: 1646 лв.

Гаранция: 4115 лв.

Първа дата: 06.12.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2018

Документация за провеждане на търг

20.11.2018

Проекто-договор

20.11.2018

Протокол от проведен търг

07.12.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

07.12.2018