преглед

на търг

2780-3460

Търг 2780-3460 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 1901

Дата на публикуване: 20.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 246, Средна: 317, Дребна: 41

Дърва (м³): За огрев: 137, ОЗМ: 56

Общо: 797м³

Начална цена: 38911.00 лв.

Стъпка: 1167 лв.

Гаранция: 1946 лв.

Първа дата: 06.12.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2018

Документация за провеждане на търг

20.11.2018

Проекто-договор

20.11.2018

Протокол от проведен търг

07.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

07.12.2018