преглед

на търг

2347-3369

Търг 2347-3369 - ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА

Обект No. 18000

Дата на публикуване: 28.08.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 37, Средна: 99, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 136м³

Начална цена: 12239.20 лв.

Стъпка: 270 лв.

Гаранция: 611 лв.

Първа дата: 14.09.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.08.2018

Документация за провеждане на търг

28.08.2018

Проекто-договор

28.08.2018

Протокол от проведен търг

19.09.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.09.2018