Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2347-3369

Търг 2347-3369 - ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА

Обект No. 18000

Дата на публикуване: 28.08.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 37, Средна: 99, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 136м³

Начална цена: 12239.20 лв.

Стъпка: 270 лв.

Гаранция: 611 лв.

Първа дата: 14.09.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.08.2018

Документация за провеждане на търг

28.08.2018

Проекто-договор

28.08.2018

Протокол от проведен търг

19.09.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.09.2018