преглед

на търг

2347-3370

Търг 2347-3370 - ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА

Обект No. 18004

Дата на публикуване: 28.08.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 69, Средна: 49, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 122м³

Начална цена: 9159.41 лв.

Стъпка: 244 лв.

Гаранция: 457 лв.

Първа дата: 14.09.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.08.2018

Документация за провеждане на търг

28.08.2018

Проекто-договор

28.08.2018

Протокол от проведен търг

19.09.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.09.2018