преглед

на търг

2347-3367

Търг 2347-3367 - ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА

Обект No. 18004

Дата на публикуване: 22.08.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 44, Средна: 41, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 89м³

Начална цена: 6548.75 лв.

Стъпка: 177 лв.

Гаранция: 265 лв.

Първа дата: 07.09.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.08.2018

Документация за провеждане на търг

22.08.2018

Проекто-договор

22.08.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.08.2018