преглед

на търг

2347-3366

Търг 2347-3366 - ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА

Обект No. 18000

Дата на публикуване: 22.08.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 26, Средна: 70, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 96м³

Начална цена: 8687.20 лв.

Стъпка: 192 лв.

Гаранция: 434 лв.

Първа дата: 07.09.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.08.2018

Документация за провеждане на търг

22.08.2018

Проекто-договор

22.08.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.08.2018