преглед

на търг

4470-3340

Търг 4470-3340 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 1839

Дата на публикуване: 02.08.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 1134, Средна: 23, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 330, ОЗМ: 267

Общо: 1754м³

Начална цена: 109487.00 лв.

Стъпка: 2190 лв.

Гаранция: 5474 лв.

Първа дата: 21.08.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.08.2018

Документация за провеждане на търг

02.08.2018

Проекто-договор

02.08.2018

Протокол от проведен търг

21.08.2018

Договор

11.09.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.08.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.08.2018