преглед

на търг

2950-2008

Търг 2950-2008 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1620-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 64, Средна: 26, Дребна: 21

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 9

Общо: 120м³

Начална цена: 9444.25 лв.

Стъпка: 188 лв.

Гаранция: 472 лв.

Първа дата: 10.05.2016, 14:00

Втора дата: 17.05.2016, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване