преглед

на търг

4470-3339

Търг 4470-3339 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 1838

Дата на публикуване: 02.08.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк, гбр, трп, дб

Дървесина (м³): Едра: 144, Средна: 21, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 707, ОЗМ: 86

Общо: 964м³

Начална цена: 44313.00 лв.

Стъпка: 886 лв.

Гаранция: 2216 лв.

Първа дата: 21.08.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.08.2018

Документация за провеждане на търг

02.08.2018

Проекто-договор

02.08.2018

Протокол от проведен търг

21.08.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.08.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.08.2018