преглед

на търг

4470-3338

Търг 4470-3338 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 1837

Дата на публикуване: 02.08.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, бк, трп, брз

Дървесина (м³): Едра: 174, Средна: 28, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 438, ОЗМ: 152

Общо: 794м³

Начална цена: 40888.00 лв.

Стъпка: 818 лв.

Гаранция: 2044 лв.

Първа дата: 21.08.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.08.2018

Документация за провеждане на търг

02.08.2018

Проекто-договор

02.08.2018

Протокол от проведен търг

21.08.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.08.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.08.2018