преглед

на търг

4470-3337

Търг 4470-3337 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 1836

Дата на публикуване: 02.08.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ела, бк, гбр, дб

Дървесина (м³): Едра: 96, Средна: 1, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 487, ОЗМ: 66

Общо: 654м³

Начална цена: 31403.00 лв.

Стъпка: 628 лв.

Гаранция: 1570 лв.

Първа дата: 21.08.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.08.2018

Документация за провеждане на търг

02.08.2018

Проекто-договор

02.08.2018

Протокол от проведен търг

21.08.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.08.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.08.2018