преглед

на търг

2950-2007

Търг 2950-2007 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1Д-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 43, Средна: 138, Дребна: 119

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 300м³

Начална цена: 16295.98 лв.

Стъпка: 325 лв.

Гаранция: 815 лв.

Първа дата: 10.05.2016, 13:30

Втора дата: 17.05.2016, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване