преглед

на търг

2347-3235

Търг 2347-3235 - ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА

Обект No. 1803-1

Дата на публикуване: 04.06.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 56, Средна: 153, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 209м³

Начална цена: 18655.98 лв.

Стъпка: 200 лв.

Гаранция: 933 лв.

Първа дата: 20.06.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.06.2018

Документация за провеждане на търг

12.06.2018

Проекто-договор

04.06.2018

Протокол от проведен търг

20.06.2018

Договор

22.08.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.06.2018