Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2347-3234

Търг 2347-3234 - ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА

Обект No. 1802-2

Дата на публикуване: 04.06.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 52, Средна: 76, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 128м³

Начална цена: 8944.87 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 447 лв.

Първа дата: 20.06.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.06.2018

Документация за провеждане на търг

11.06.2018

Проекто-договор

04.06.2018

Протокол от проведен търг

20.06.2018

Договор

22.08.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.06.2018