преглед

на търг

2700-3226

Търг 2700-3226 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1803

Дата на публикуване: 21.05.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, здб, гбр, ак

Дървесина (м³): Едра: 27, Средна: 266, Дребна: 24

Дърва (м³): За огрев: 72, ОЗМ: 3

Общо: 392м³

Начална цена: 11186.00 лв.

Стъпка: 112 лв.

Гаранция: 559 лв.

Първа дата: 06.06.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.05.2018

Документация за провеждане на търг

21.05.2018

Проекто-договор

21.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.05.2018