преглед

на търг

2960-2111

Търг 2960-2111 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1630-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 59, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 59м³

Начална цена: 6035.37 лв.

Стъпка: 121 лв.

Гаранция: 302 лв.

Първа дата: 22.11.2016, 13:00

Втора дата: 29.11.2016, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване